II. Hazai Drónfotópályázat Részvételi Feltételei

2019. július 29.

II. Hazai Drónfotópályázat  elnevezésű fotópályázat Részvételi Feltételei és Adatkezelési Szabályzata

 

1. A PÁLYÁZAT SZERVEZŐI

MyActionCam Magyarország Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.,

Cégjegyzékszám: 01-09-301996

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság (továbbiakban: Szervező)

Inda-Labs Zrt.

Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. D. ép.

Cégjegyzékszám: 01-10-045996

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság (továbbiakban: Szervező)

2.  A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

2019. augusztus 8. - 2019. szeptember 25.

3. A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A pályázatban részt vehet bármely 18. életévét betöltött természetes személy, tekintet nélkül arra, hogy jelenleg már regisztrált felhasználó-e vagy sem az Inda-Labs Zrt. online rendszereiben.

A pályázatban részt vevők Facebook vagy Indapass azonosítójuk használatával vehetnek részt a pályázatban. Indapass regisztrációra a Szervező a pályázat során lehetőséget biztosít. A pályázatban részt vevők a megadott értesítési e-mailcím alapján kerülnek azonosításra. Az értesítési e-mailcím valódiságáért a pályázó felel.

Jelen szabályzat kizárja a pályázatból az Inda-Labs Zrt., a MyActionCam Magyarország Kft.

valamint az INDEX.HU Zrt., tulajdonosait, munkatársait és közeli hozzátartozóikat, illetve a zsűri tagjait. A pályázatban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat, az Indapass valamint az Indafotó felhasználási feltételek minden rendelkezését, valamint az Inda-Labs Zrt Adatkezelési Tájékoztatóját.

4.  A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázók a pályázaton azon fotókkal vehetnek részt, melyek:

 • 2018. január 1. után készültek,
 • a meghirdetett pályázat dedikált feltöltési oldalán, https://indafoto.hu/gyujtemenyek/azevdronfotoja19, keresztül kerültek feltöltésre,
 • tartalmazzák a fotó (készítésének körülményeit a képfájlban leíró) EXIF információit

A pályázatban résztvevő személyek nem tölthetnek fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat, tehát a feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött bármilyen adat:

 • nem sértheti más szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit, jogait,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a fenti szabályok megszegése esetén bármely feltöltött fénykép közlését indoklás nélkül megtagadják, és a felhasználót kizárják a pályázatból. A feltöltött fotókat a Szervező a feltöltést követően moderálhatja.

A pályaművek akkor vesznek részt a pályázaton, ha eleget tesznek az alábbi követelményeknek:

 • Érvényesen pályázni legalább egy, legfeljebb 3 darabból álló fotósorozattal lehet
 • A feltöltött pályamunkához tartozó képaláírások tartalmazzák a pályázó nevét, a pályamunka címét, a kép technikáját, és a keletkezésének évszámát
 • A pályázó a pályamunkát az eredményhirdetés időpontjáig nem távolítja el a pályázat gyűjteményéből vagy törli felhasználói fiókjából

A pályázatok leadásának határideje: 2019. szeptember 15. 17:00

Eredményhirdetés: 2019. szeptember 25.

A pályaművek formai követelményei:

A Pályázaton manipulált képek nem indulhatnak, kivéve a „Speciális” kategóriát, ahol a képek bizonyos szintű manipulálása az elkészítési metódus elkerülhetetlen része. Pl. panorámaképek összeilletése, stb.

Nem számít manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő életszerű beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása.

Manipulációnak számít, és kizárást von maga után, a képek tartalmának megváltoztatása, vagyis képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása.

A képek technikai feltételei a következők:

Képfelbontás

A Pályázaton legalább 8 megapixel felbontású képpel lehet pályázni. A kép rövidebbik oldala nem lehet kisebb, mint 1500 pixel, a hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 6000 pixelt.

Kép formátum és méret

Pályázni és feltölteni kizárólag JPG (Joint Photographic Experts Group) formátumú képet lehet. A maximális fájl méret 3,5 Mbyte. Ennél nagyobb méretű képeket vagy más formátumot a rendszer automatikusan elutasít, és nem enged feltölteni.

Javasolt képtömörítési minőség 80% (százalék). (Ez a Photoshopban a 8-as vagy ennél nagyobb minőségi értéknek felel meg.) (Nagyobb fájl méret esetén javasoljuk a felbontás és/vagy a tömörítés arányának módosítását.)

5. DÍJAK

 

1. díj – 1 db DJI Mavic 2 Pro drón 1 éves kizárólagos használati joga

 

Speciális kategória 1. helyezett:  - Insta 360 One panorámakamera

 

2. és 3. díj – 1-1 db DJI Osmo Action akciókameraK

 

özönségdíj – 1 db DJI Osmo Pocket stabilizátor

 

6. A DÍJAZOTTAK KIVÁLASZTÁSA, ÉRTESÍTÉSE

A díjazottakról szakmai zsűri dönt, a zsűri tagjai:

 • Ajpek Orsolya, az Index.hu Sajtófotó-díjas munkatársa
 • Nánási Pál, fotográfus
 • Böröczky Bulcsú, az I. Drónfotó Pályázat nyertese
 • Kálló Péter, fotográfus, többek mellett a Balance Project atyja
 • Damak Ferenc, drónfotós, a MyActionCam Magyarország ügyvezetője, drónpilóta

A közönségdíj nyertese a közönségszavazás időszakában legtöbb szavazatot gyűjtő pályázó lesz. A közönségszavazás részleteit a II. Hazai Drónfotópályázat  elnevezésű fotópályázat Közönségszavazásának Játék- és Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

A díjazottak nevét a Szervező Inda-Labs Zrt. és a MyActionCam Magyarország Kft. az általa üzemeltetett oldalakon teszi közzé.

A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve jelenik meg.

A nyeremények átadása személyesen, illetve postai úton történhet.

7. NYEREMÉNYADÓ

A nyereményt terhelő adó vonzatát a magyar törvényeknek megfelelően a Szervező MyActionCam Magyarország Kft. lerója, így a nyertest nem terheli nyereményből adódó fizetési kötelezettség, azonban viselnie kell a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket (pl. útiköltség, postaköltség).

8. FELHASZNÁLÁSI JOGOK

A pályázatban részt vevő pályaművek szerzői jog jogosultja, a pályázó a jelen szabályzat elfogadásával és a fotók feltöltésével egy időben felhasználási jogot biztosít az alábbiak szerint.

 • A pályázatban részt vevő fotókkal kapcsolatban a részt vevő személy kijelenti és szavatolja, hogy azok szerzői, tulajdonjogi, használati jogi szempontból nem sértik harmadik fél érdekeit.
 • A pályázatban részt vevő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött fotókkal kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a pályázatban részt vevő személyt terheli.
 • A pályázatban részt vevő szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a feltöltött fotókkal kapcsolatban bármilyen átadott jog gyakorlását korlátozná vagy akadályozná.
 • A pályázó köteles a pályázat szervezőjét teljes mértékben mentesíteni minden olyan költség, kiadás, vagy egyéb kár alól, amely a pályázat szervezőjénél azzal összefüggésben merült fel, hogy a pályázó által szolgáltatott anyagokkal kapcsolatban harmadik személy a pályázat szervezőjével szemben igényt támasztott.
 • A pályázó köteles továbbá belépni minden olyan eljárásba, amely harmadik személy fenti jogcímen a pályázat szervezőjével szemben indított, köteles továbbá megtenni mindent annak érdekében, hogy a pályázat szervezője a kérdéses eljárásból elbocsátást nyerjen.
 • A pályázónak kell összeghatár nélkül kártalanítania és megóvnia a pályázat szervezőjét keresetekkel, intézkedésekkel, károkkal, veszteségekkel, költségekkel és kiadásokkal szemben, beleértve, de nem korlátozódva az ügyvédi díjakra és költségekre , amelyeket a pályázat szervezője vagy bármelyik alvállalkozója, vagy munkatársa visel egy harmadik fél szerzői jogdíjának vagy egyéb jogának tényleges, vagy állítólagos megsértése miatt a jelen megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban.
 • A pályázatban részt vevő fotókkal kapcsolatban a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a fotókon ábrázolt felismerhető személyek nyilvános megjelentetéshez való hozzájárulásával.
 • A pályázatban részt vevő fotók többek közt esetenként megjelenhetnek az IndaLabs Zrt., és a MyActionCam Magyarország Kft. promóciós kommunikációiban a pályázat kommunikációjának részeként.
 • A pályázatban részt vevők tudomásul veszik, hogy a promóciós kommunikációban a pályázat szervezői nem kötelesek feltüntetni adott fotó feltöltőjének személyes adatait.
 • A pályázatban bármilyen módon díjazott fotókat a szervező IndaLabs Zrt., valamint a MyActionCam Magyarország Kft. a pályázat során, illetve lezárását követően marketing célokra korlátozás nélkül felhasználhatják.
 • A pályázatban részt vevők kifejezetten, önkéntesen, díjmentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező IndaLabs Zrt., valamint a MyActionCam Magyarország Kft. a fotókat a promócióhoz kapcsolódóan közzétegye.

9.  ADATVÉDELEM

Az IndaLabs Zrt. gondoskodik a pályázat során rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, megfelelő technikai feltételek és eljárási szabályok alkalmazásával biztosítja a tudomására jutott adatok védelmét, hogy azok jogosulatlan felhasználására ne kerülhessen sor, illetve jogosulatlan harmadik személyek birtokába ne juthassanak. Az IndaLabs Zrt. adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 026450001

10. FELELŐSSÉG

Nem tekinthető a pályázat lefolytatása szempontjából módosító körülménynek semmilyen olyan előre nem látható üzemviteli diszfunkció, melynek során olyan technikai vagy egyéb körülmény lép fel, amely pályázat menetét időszakosan befolyásolja, esetlegesen felfüggesztheti.

A Szervező nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

Szervező mentesíti magát minden a pályázatban részt vevő fotóval kapcsolatos a pályázat lezárulta és eredményhirdetés utáni különösen, de nem kizárólag a 8. Felhasználási jogok pontban felsorolt esetleges jogvitákkal kapcsolatosan, azokat egyértelműen a pályázóra hárítják.

11. A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A pályázatban való részvétellel a pályázó kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a fenti feltételeket. Kijelenti továbbá, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. A pályázatban való részvétellel a pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervezők a pályázat Részvételi Feltételeit bármikor egyoldalúan módosíthatják.